• Block Fleece Turtle Neck
  • Block Fleece Turtle Neck

Cav Empt

Block Fleece Turtle Neck

CES18CS19

  • 100% Polyester
  • Block Fleece Fabric
  • Woven Turtle neck
  • Rubber logo patch

Made in Japan


chevron icon
chevron icon
chevron icon
$177.00